Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małe i średnie w Unii Europejskiej - finansowanie rozwoju przedsiębiorstw - konferencja