Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Klęski żywiołowe - powódź i osuwiska w Małopolsce - konferencja