Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ogólnopolska Konferencja

Program Konferencji:
Stan obecny publicznej telewizji regionalnej
Sytuacja w ośrodkach regionalnych na przykładzie Poznania, Kielc, Katowic
Jak funkcjonuje obecnie regionalna telewizja z perspektywy KRRiT, posłow i senatorów oraz jak ma funkcjonowac w przyszłości
Publiczna telewizja regionalna w Europie na przykładzie Francji, Niemiec, krajów grupy wyszechradzkiej
Oczekiwania samorządowców wobec regionalnej telewizji publicznej
Telewizja publiczna w Polsce a samorząd regionalny i lokalny
Niezależność mediów a potrzeba współdziałania z otoczeniem