Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja SGiPM: Szybka Kolej Aglomeracyjna. Zintegrowany System Komunikacji w KOM