Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - Lider Małopolski 2012