Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja "Międzynarodowa współpraca ekonomiczna JST"