Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sprawozdawcze XVII Walne Zgromadzenie Delegatów SGiPM