Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Papieski Kraków, Papieska Małopolska Jana Pawła II Wielkiego - konferencja