Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja Ogólnopolska

Program konferencji

10.00 - 10.20
Otwarcie konferencji i wprowadzenie
Andrzej Czerwiński, Poseł na Sejm, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP, Paweł Klimowicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

10.20 - 10.50
Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce
Michał Olszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10.50 - 11.10
Fundusze strukturalne w następnym okresie programowania
Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11.10 - 11.30
Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla zrównoważonego rozwoju - dobre praktyki europejskie
Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

11.30 - 11.50
Poprawa efektywności energetycznej dzięki funduszom strukturalnym
Sławomir Pasierb, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

11.50 - 12.10
Przerwa na kawę

12.10 - 12.30
Dobre polskie praktyki - energia geotermalna
Beata Kępińska, Polska Akademia Nauk, Laboratorium Geotermalne

12.30 - 12.50
Dobre polskie praktyki - energia słoneczna
Dorota Chwieduk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej PTES-ISES

12.50 - 13.10
Dobre polskie praktyki - biomasa
Anna Grzybek, IBMER/Politechnika Białostocka

13.10 - 13.30
Dobre polskie praktyki - pompy ciepła
Jarosław Kotyza, Redaktor naczelny czasopisma GlobEnergy

13.30 - 13.50
Prezentacja strony internetowej www.dobrepraktyki.org.pl oraz CD-ROMu opracowanego w projekcie
Paweł Woźniak, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

13.50 - 14.10
Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii (RUSE)
Anna Jaskuła, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

14.10 - 14.20
Dyskusja i podsumowanie wniosków z konferencji

14.20 - 14.40
Film przedstawiający wywiad z Andris Piebalgs, Komisarzem europejskim ds. Energii - "Zużycie energii w budynkach: Wykorzystujmy lepiej, zużywajmy mniej" (Energy use in buildings: Use it Better, use it less")

14.40 - 15.00
Lunch

Organizatorzy Konferencji

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.