Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Finansowanie inwestycji samorządów w latach 2007-2013 - konferencja ogólnopolska

Program:

Otwarcie i prowadzenie:

Kazimierz Barczyk- Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wystąpienia:

Grażyna Gęsicka- Minister Rozwoju Regionalnego
Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007-20013 szansą finansowania inwestycji lokalnych

Marek Nawara- Marszałek Województwa Małopolskiego
Samorząd terytorialny w latach 2007- 2013: perspektywy i kierunki zmian

Bogdan Klich- Poseł do Parlamentu Europejskiego
Poltyka regionalna UE w latach 2007- 2013: nowe zasady finansowania

Wenanta Anna Rolka- Contract Consulting
Fundusze Strukturalne na latach 2007- 2013: zasady prawidłowego zarządzania procesem aplikacyjnym

Marcin Murawski- Zastępca Dyrektora Departamentu Wspierania Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Instrumenty Finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach PPP

Józef Nowak - Wójt Gminy Trzcina
Przykłady dobrych praktyk, budowa sali gimnastycznej

Edward Kozłowski- Przewodniczący Rady Fundacji Europejskiego Instytutu Nieruchomości
Budownictwo czynszowe gmin przy zastosowaniu PPP