Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja z okazji XX-lecia powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

**********