Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXXI Walne Zebranie Delegatów SGiPM