Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ukonstytuował się nowy Zarząd SGiPM

Komunikat z posiedzenia Zarządu SGiPM
 
W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski informuję, że w dniu dzisiejszym ukonstytuował się nowy Zarząd SGiPM. Zgodnie ze Statutem SGiPM na Wiceprzewodniczących Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

1. Robert Choma - Prezydent Przemyśla
2. Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
3. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
4. Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony
5. Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa

Sekretarzem Zarządu został Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu,
a Skarbnikiem Elżbieta Achinger - Radna Województwa Małopolskiego.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SGiPM został Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza, a Sekretarzem KR Czesław Orliński - Radny Szczekocin.

Wcześniej podczas XXIV Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk wygrał wybory na przewodniczącego SGiPM na kolejną czteroletnią kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski powołał na przewodniczących Komisji SGiPM: Polityki Społecznej - Witolda Kochana - Burmistrza Gorlic; ds. Ustroju Samorządu - Jerzego Gwiżdża - Wiceprezydenta Nowego Sącza; Kultury - Andrzeja Potępę - Starostę Brzeskiego; Rolnictwa - Kazimierza Olearczyka - Wójta Bolesławia; Rozwoju Obszarów Wiejskich - Witolda Morawca - Wójta Olesna; Gospodarki Komunalnej - Henryka Juszczyka - Pełnomocnika Prezydenta Bielska Białej.

Z poważaniem
Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor SGiPM

Kraków, 2 września 2011 r.