Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Władze 8 Kadencji

KOMUNIKAT

23 września 2019 r., podczas pierwszego w VIII kadencji posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski ukonstytuowało się Prezydium Zarządu SGiPM pod przewodnictwem Kazimierza Barczyka. Zgodnie ze Statutem SGiPM na Wiceprzewodniczących Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani (w kolejności alfabetycznej):

1. Prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda - Radny Województwa Małopolskiego
2. Dr Dominik Jaśkowiec - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
3. Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska Białej (Województwo Śląskie)
4. Małgorzata Małuch - Wójt Sękowej
5. Andrzej Saternus - Burmistrz Chełmka.

Sekretarzem Zarządu został Józef Tomal - Starosta Myślenicki,
a Skarbnikiem Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa (Województwo Świętokrzyskie).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SGiPM został Kazimierz Olearczyk - Wójt Bolesławia,
a Sekretarzem Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wołos - Wójt Wielkiej Wsi.

Wcześniej podczas, 3 lipca br. XXXII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Kazimierz Barczyk wygrał po raz ósmy w tajnym głosowaniu wybory na Przewodniczącego SGiPM.

Pełny skład Zarządu SGiPM wybrany 3 lipca br: w tajnym głosowaniu (w kolejności alfabetycznej)

Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Duda Jan Tadeusz, Radny Województwa Małopolskiego
Fudala Kazimierz, Sołectwo Rzepiennik Biskupi
Gotfryd Grzegorz, Wójt Szerzyn
Gregorczyk Wacław, Burmistrz Krzeszowic
Gromala Tomasz, Wójt Lipnicy Murowanej
Jaśkowiec Dominik, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Klimaszewski Jarosław, Prezydent Bialska-Białej
Klimek Stanisław, Radny Miasta Tarnowa
Kozioł Artur, Burmistrz Wieliczki
Małuch Małgorzata, Wójt Sękowej
Morawiec Witold, Wójt Olesna
Podobiński Maciej, Wicestarosta Brzeski
Rybak Stanisław, Burmistrz Koszyc
Samborski Adam, Wójt Racławic
Saternus Andrzej, Burmistrz Chełmka
Szarek Wacław, Burmistrz Sędziszowa
Tomal Józef, Starosta Myślenicki
Więckowska Małgorzata, Burmistrz Nowego Wiśnicza
Wojas Zbigniew, Wójt Gdowa.

Komisja Rewizyjna SGiPM wybrana 3 lipca br: w tajnym głosowaniu (w kolejności alfabetycznej) :

Rudek Wiesław, Wójt Koniuszy
Grela Elżbieta, Wicestarosta Proszowicki
Lachowicz Piotr, Sekretarz Nowego Sącza
Olearczyk Kazimierz, Wójt Bolesławia
Wołos Krzysztof, Wójt Wielkiej Wsi
Zielnik Adam, Burmistrz Wolbromia
Żelazny Roman, Wójt Trzyciąża.

Bartosz Lipszyc
Wicedyrektor Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 23 września 2019 r.

**********

Skład władz poprzedniej kadencji >>>