Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kombatanci Polskiego Państwa Podziemnego w UMK

Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa "Nila", Fundację Muzeum Historii Armii Krajowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odbyło się z okazji 110. rocznicy urodzin Patrona Muzeum AK i w związku z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej 24 lutego 2005 roku.

W trakcie spotkania głos zabrali: Ks. Kardynał Franciszek Macharski - Arcybiskup Metropolita Krakowski modlił się za ofiary wojny, Prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego, Prof. dr hab. Józef Gierowski - b. Rektor UJ, żołnierz AK, Prof. dr hab. Ryszard Terlecki - Naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN oddział w Krakowie oraz Prof. dr hab. Andrzej Chwalba - Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.