Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Barbórka w murach AGH

Barbórka w murach Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest świętem wszystkich Absolwentów, Górników i jej Sympatyków. Święto to głęboko wpisało się w tradycje nie tylko Uczelni, ale również jest ważnym wydarzeniem kulturalnym Krakowa.

Tegoroczne obchody Dnia Górnika w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęły się 4 grudnia 2022 roku uroczystą Msza Świętą "Barbórkową" w Kolegiacie Św. Anny o godz. 18.00. Kulminacja uroczystości miała natomiast miejsce 9 grudnia w murach uczelni.

O godzinie 11.00 władze uczelni i Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami spotkały się z zaproszonymi gośćmi, wśród których był m.in. Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM, a w trakcie rozpoczętego o godzinie 13 w auli AGH posiedzenia Senatu Uczelni, wręczono odznaczenia państwowe i stopnie górnicze oraz odbyła się ceremonia promocji doktorów habilitowanych.

"Mamy ponad 100 lat, ale jesteśmy nadal uniwersytetem przyszłości, pamiętając cały czas o naszych korzeniach. Bardzo solidnych korzeniach! Korzeniach górniczych" - mówił w swym wystąpieniu rektor AGH prof. Jerzy Lis. Podkreślił też, że uczelnia chce kreować i rozwijać nowoczesne technologie i nowe sektory górnictwa.