Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nowy projekt SGiPM

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczyna realizację nowego międzynarodowego projektu dedykowanego efektywności energetycznej: RenoWave. One-Stop-Shop extended model to increase the multi-apartment building stock renovation in the BSR.

RenoWave to projekt, który ma na celu wsparcie procesu tworzenia tzw. społeczności energetycznych poprzez dostarczanie koncepcji, narzędzi i modeli ułatwiających ich funkcjonowanie i rozwój. W ramach projektu opracowane zostaną ramy modelu biznesowego opartego na idei One-Stop-Shop (punktów kompleksowej obsługi), specjalnie zaprojektowane dla budynków wielorodzinnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego (BSR).

Działania planowane w ramach projektu kierowane będą do lokalnych samorządów, firm specjalizujących się w dostarczaniu rozwiązań technicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Miały będą na celu wsparcie ich w planowaniu i realizacji projektów renowacji energetycznej.

Tytuł projektu: RenoWave. Zaprojektowanie rozszerzonego modelu One-Stop-Shop w celu zwiększenia poziomu renowacji energetycznej budynków wielomieszkaniowych w krajach Regionu Morza Bałtyckiego

Projekt jest realizowany przez organizacje z 7 krajów: Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, Estonii i Niemiec.

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025

Project finansowany jest w ramach programu Interreg Baltic Sea Region