Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Krytyka projektu uchwały

Radni województwa, bardzo mocno skrytykowali projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa Małopolskiego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Stenogram wypowiedzi Radnego Kazimierza Barczyka, 73 Sesja SWM 6 kadencji, 23-10-2023

Panie Przewodniczący! Panie Marszałku! Wysoki Sejmiku! To jest bulwersująca sprawa ograniczająca demokrację i ograniczająca kompetencje parlamentu regionalnego. Ja się dziwię, że Pan Marszałek taki projekt zgłasza w imieniu Zarządu, to jest decyzja Marszałka na pewno, po pierwsze, po drugie dziwię się i to jest nienormalne, rzadkie, żeby tak ważny projekt referował urzędnik, a nie Marszałek sam osobiście, Marszałek Kozłowski, tym bardziej, że pytania Pana Marszałka Krupy były bardzo wyraźne o ulgi, a Pan nie wie, co ma powiedzieć i mówi, jakieś będą. Przecież to jest niedopuszczalna sytuacja, czy ostatnim elementem kontroli, i to objęcie, kto by rządził, czy byłaby to Platforma, Trzecia Droga czy PiS, ja byłbym, bo zawsze byłem przeciwko odbieraniu kompetencji i spierałem się również jak się pojawiały dawniej takie przypadki niedotyczące pieniędzy, na szczęście, i tego rodzaju ważnych spraw, gdy zmniejszano gdzieś kompetencje Sejmiku, to jest po prostu ruch antydemokratyczny. Tak, że Pan Marszałek powinien mieć odwagę i merytorycznie stanąć i udzielić odpowiedzi. Na pytanie Marszałka Krupy nie odpowiedział w sprawie ulg. Proszę Państwa to wiadomo, że Radni nie są w stanie monitorować tysięcy uchwał, które podejmuje Zarząd, na którejś komisji to będzie i co, ma być larum w każdej sprawie podnoszony, albo być może nie daj Boże za parę lat prokurator będzie się włączał i wszyscy Radni, jak bywały trudne sprawy, powiedzą, przecież my nie wiedzieliśmy, bo było to poza nami, każdy głosuje, po to jest w ustawie powiedziane, że każde głosowanie jest imienne żeby było wiadomo, dla opinii publicznej, dla wszystkich stron, również dla prokuratury, dla wszystkich, jak, kto głosował w danej sprawie. Przy pieniądzach trzeba być podwójnie ostrożnym.