Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wizyta Braci Kurkowych u Kardynała Grzegorza Rysia

Kilkudziesięciu Braci Kurkowych wraz z kapelanami Bractwa: infułatami Bronisławem Fidelusem i Dariusze Rasiem, w ramach rewizyty za ich obecność w Watykanie, gdy biskup Grzegorz Ryś odbierał kardynalski kapelusz, została zaproszona do Łodzi, gdzie kardynał Ryś sprawuje obecnie swoją posługę kapłańską.

W Pałacu Arcybiskupów Łódzkich obecne były władze Bractwa z Królem Kurkowym i Marszałkami. W wyjeździe uczestniczył także - bez kontusza - Kazimierz Barczyk, który jest bratem kurkowym od ponad 30 lat.

W trakcie spotkania Kazimierz Barczyk przekazał Księdzu Kardynałowi zaproszenie na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski w styczniu przyszłego roku w Sali Obrad RMK. Wyjazd przedstawiciela SGiPM był kontynuacją dotychczasowej znajomości z Krakowa, gdzie Kardynał Grzegorz Ryś przez wiele lat był rektorem wyższego seminarium duchownego w Krakowie, a przez 6 lat biskupem pomocniczym, uczestnicząc m.in. w przyjmowaniu dzieci polskich ze wschodu podczas organizowanych przez SGiPM akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu.