Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Powstaje film o Konstytucji Solidarności

SGiPM w ramach grantu z Filmoteki Małopolski, realizuje film dokumentalny o Konstytucji Solidarności. Reżyserem jest znany dokumentalista Piotr Augustynek a operatorem dźwięku Krzysztof Ridan.

Ekipa realizująca film wraz z Kazimierzem Barczykiem 27 października wyjechała do Gdańska, by w historycznej scenerii, m.in. Sali BHP Stoczni Gdańskiej gdzie Lech Wałęsa w 1980 roku podpisał Porozumienia Sierpniowe, nagrać wypowiedzi mieszkańców Gdańska: Teresy Kamińskiej, członka Komisji Krajowej Solidarności, ministra w rządzie Jerzego Buzka oraz senatora Piotra Andrzejewskiego, współautora zapisów Konstytucji.

5 grudnia 1993 Kazimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM zorganizował w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa ogólnopolską konferencję, proponując powołanie społecznej komisji konstytucyjnej dla opracowania społecznego projektu Konstytucji Solidarności.

Powstał dzięki temu projekt, pod którym w 1994 i 1995 roku zebrano prawie dwa miliony podpisów. Dało to efekt "kuli śniegowej" powodując powstanie Akcji Wyborczej Solidarność, która w 1997 roku wygrała wybory, tworząc rząd Jerzego Buzka. W tamtym czasie też utworzono samorządy powiatów i województw.

55 minutowy film o Konstytucji Solidarności dostępny będzie już w listopadzie br., m.in. na stronie SGiPM.