Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

I Kongres Energetyki Rozproszonej

W dniach 24-26 września w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się I Kongres Energetyki Rozproszonej. Podczas wydarzenia eksperci i naukowcy dyskutowali m.in. o transformacji energetycznej oraz związanych z nią szansach i wyzwaniach.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski współpracowało w z Akademią Górniczo-Hutniczą i firmą KlastER w organizacji tego Kongresu. Udział w nim wziął prof. Jerzy Buzek - Premier RP w latach 1997-2001, Sprawozdawca Siódmego Programu Ramowego na rzecz Badań i Innowacji, a także Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie energii i technologii.

Z początkiem września SGiPM rozesłało do wszystkich małopolskich samorządów rozesłało zaproszenia na I Kongres.

Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej. W tym aspekcie KER kontynuuje kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii" (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG).

Istotnym tematem obrad podczas KER były również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostaną zaproszeni do obrad.

Laureatem Nagrody "Kreator Nowej Energetyki" za rok 2022 został prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier RP. Nagroda przyznawana jest za szczególne zasługi dla rozwoju nowej energetyki. Laureatem pierwszej edycji (2021) był prof. Jerzy Popczyk.

Unikatowy charakter Kongresu wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się trzeciego dnia konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji - środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

W pierwszym dniu KER (24.09) miały miejsce tutoriale tematyczne dotyczące zagadnień związanych z energetyką rozproszoną i OZE.