Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

InfoForum Gospodarcze

20 kwietnia 2023 roku media grupy Infor PL - Dziennik Gazeta Prawna, Forsal.pl, Dziennik.pl - w ścisłej współpracy z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami zorganizowały w Krakowie INFORum Gospodarcze poświęcone roli państwa, samorządów i instytucji publicznych w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i tworzeniu właściwych warunków dla przedsiębiorczości.

Wpisało się ono w cykl wydarzeń organizowanych przez nas od lat pod hasłem "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości".

Wydarzenie miało charakter ogólnopolski.

Merytorycznymi współtwórcami i współgospodarzami INFORum Gospodarczego byli szefowie i działacze kluczowych organizacji biznesu w Krakowie i Małopolsce.

W wydarzeniu uczestniczył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM

Po pierwsze: gospodarka! Referat Kazimierza Barczyka >>>

Broszura InfoForum Gospodarcze >>>

***********

Zapis wideo całej konferencji
https://www.youtube.com/watch?v=gdYzQgPtsq0

Raport "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości" - przygotowany na INFORum - można uzyskać pod linkiem
https://edgp.gazetaprawna.pl/

**********

*********

Relacja prasowa >>>