Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie dla K. Barczyka za zaangażowanie w sprawy Ukrainy

1 lutego w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Krakowie Kazimierz Barczyk z rąk Konsula Wiaczesława Wojnarowskiego otrzymał specjalne podziękowanie za pomoc, jaką on i organizacje którym przewodniczy, udzielają walczącej Ukrainie.

To uhonorowanie szeregu inicjatyw Przewodniczącego Kazimierza Barczyka, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP a także działań Sejmiku Województwa Małopolskiego które zainspirował.