Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Polski sukces ma twarz samorządowca

- Jeśli coś nam się udało po 1989 r., to najbardziej chyba odejście od centralistycznego sposobu myślenia. Samorząd terytorialny jest prawdziwą perłą w naszym dorobku, najbardziej udaną reformą w Polsce - podkreśla Stanisław Mazur, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Jak przez lata samorządy poprawiały swoją pracę i co im w tym przeszkadzało? Kto najlepiej inwestuje ciężko zarobione pieniądze podatników? Jakie dobre, a jakie niepokojące sygnały wysyłały samorządy do władz centralnych przed pandemią?

Na ile pandemia i problemy gospodarcze zmieniły sytuację samorządów - finanse, inwestycje, realizacja zadań publicznych... Jaką rolę mogą odegrać samorządy lokalne w wychodzeniu z koronakryzysu? Jakiego wsparcia wymagają samorządy: co jest potrzebne już teraz, co trzeba zmienić/uruchomić w najbliższych miesiącach.

Jaki zakres zadań i kompetencji powinny mieć gminy, jaki powiaty, a jaki województwa? Czy potrzebne są tu jakieś zmiany i czy dotychczasowe finansowanie tych zadań jest odpowiednie, czy też powinno ulec modyfikacji?

Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy internetowej debaty zorganizowanej 21 maja 2020 r. przez "Dziennik Polski" i "Gazetę Krakowską", w tym Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Małgorzata Małuch, wójt Gminy Sękowa i jednocześnie prezes Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, Andrzej Saternus, burmistrz gminy Chełmek, Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś oraz Adam Korta, starosta bocheński.

Więcej w Dzienniku Polskim >>>

 

**********

Zapis debaty na stronie Gazety Krakowskiej >>>

 

**********

Debata, plik pdf >>>

 

***********