Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Projekt Energia w Gminie. Edycja 2023

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski realizuje w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2023 projekt "Energia w Gminie". Edycja 2023.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Wysokość dofinansowania: 39 800 PLN

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a w konsekwencji zwiększenie skuteczności ich działań w tym obszarze w małopolskich JST.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1) wydanie kolejnej edycji poradnika samorządowego "Energia w Gminie", który będzie bezpłatnie dystrybuowany wśród pracowników JST. Poradnik ten będzie stanowił syntetyczny zbiór aktualnych porad, przykładów i informacji na temat efektywności energetycznej, inwestycji energetycznych oraz niskiej emisji. Wzbogacony będzie także o komponent dotyczący tego, jak promować efektywność energetyczną wśród mieszkańców, z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie.

2) cykl dedykowanych szkoleń dla pracowników JST - W ramach projektu zaplanowano cykl 4 4-godzinnych szkoleń poświęconych problematyce upowszechniania wiedzy nt. efektywności energetycznej w gminach, dobrych praktykach w tym zakresie oraz planowaniu kampanii informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców. W trakcie szkoleń uczestnicy zobaczą, jak w praktyce wykorzystywać wiedzę na temat efektywności energetycznej i promowania jej, które opisane zostaną w poradniku "Energia w Gminie".

3) Małopolska konferencja samorządowa poświęcona efektywności energetycznej w gminach - 1-dniowa konferencja dedykowana efektywności energetycznej, w trakcie, której prezentowane będą dobre praktyki małopolskich samorządów w zakresie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz interesujące rozwiązania w tym zakresie popularne na arenie międzynarodowej, podsumowane najnowsze możliwości finansowania takich działań oraz kierunki rozwoju polityk publicznych w tym zakresie.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać od koordynatorki projektu dr Anny Góral goral.am[at]gmail.com