Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Reportaże filmowe z Gali Laureatów Małopolanin Roku i Lider Małopolski

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z reportażami z dwóch ważnych wydarzeń organizowanych przez SGiPM: Gali wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2022 i Człowieka Roku 2022, oraz Gali Laureatów Konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Lider Małopolski 2022 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce.

**********

Reportaż filmowy z Gali wręczenia Tytułów Małopolanina Roku 2022 i Człowieka Roku 2022, który umieściliśmy na naszym kanale YouTube.

Link do filmu:

https://youtu.be/LS2j_AxcqYw

Wydarzenie odbyło się w prestiżowej Auli Collegium Novum UJ. Tytuły MAŁOPOLANIN ROKU 2022 otrzymali: prof. Jan Ostrowski - Prezes PAU i generał Mieczysław Bieniek - b. Zastępca Dowódcy NATO, a dyplomy Laureatom wręczali Kazimierz Barczyk - przewodniczący obu samorządowych organizacji oraz prof. Jacek Popiel Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tradycyjnie również Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największa w Polsce organizacja samorządu terytorialnego, skupiająca w 20 regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw - przyznała TYTUŁ CZŁOWIEKA ROKU 2022 Milionom Ukraińców oraz Milionom Polaków.

W imieniu Narodu Ukraińskiego Tytuł odebrał Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz. Rada Federacji zdecydowała, że pamiątkowe dyplomy w imieniu społeczeństwa symbolicznie odbiorą: przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego, na które spadł główny ciężar pomocy uchodźcom wojennym - Wójt Gdowa - Zbigniew Wojas oraz przedstawiciele organizacji społecznych: Caritas Polska (łącznie około 2 miliony Ukraińców otrzymało różne formy wsparcia)- ks. Tomasz Stec, Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Fundacja Humanosh (przetransportowała karetkami do Polski i wielu krajów całej Europy 3200 rannych pacjentów) - Paweł Łukasiewicz - ratownik medyczny Barbara Grzesiak - pielęgniarka.

W związku z niedawnym Dniem Samorządu Terytorialnego (27 maja) w trakcie Gali odbyła się również uroczystość uhonorowania Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości kilkunastu samorządowców, którzy od lat aktywnie i społecznie angażują się w działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

**********

Reportaż z Gali Laureatów Konkursu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski LIDER MAŁOPOLSKI 2022 - Najlepsze Przedsięwzięcie Roku w Małopolsce, która odbyła się 25 kwietnia br. w prestiżowej Auli Polskiej Akademii Umiejętności.

Link do filmu:

https://youtu.be/IA7IszQ3YBM

Kapituła Konkursu "Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce - LIDER MAŁOPOLSKI", w skład której, na czele z przewodniczącym SGiPM Kazimierzem Barczykiem, wchodzi 27 samorządowców - członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - od 23 lat co rok wyróżnia "Lokomotywy Rozwoju Małopolski" - najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym ważne dla sfery duchowej, tożsamości, edukacji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, firmy dynamicznie inwestujące na terenie Małopolski, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy. Co rok Kapituła przyznaje 10 równorzędnych TYTUŁÓW oraz jeden TYTUŁ SPECJALNY wysoko cenionych przez Laureatów.

Tytułem Specjalnym za rok 2022 uhonorowana została Polska Akademia Umiejętności obchodząca w ubiegłym roku swoje 150-lecie, a dyplom odebrali: prof. Jan Ostrowski - obecny Prezes PAU oraz prof. Andrzej Białas - były, wieloletni Prezes PAU.

W swoim wystąpieniu prof. Jan Ostrowski przypomniał, że powołana w Krakowie w r. 1872 PAU po przekształceniu założonego w 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego łączyła polskie środowiska naukowe z 3 zaborów. Obecnie jest najstarszą polską korporacją naukową o międzynarodowej sławie i prestiżu skupiającą kilkusetosobową elitę polskich i zagranicznych naukowców. PAU, reaktywowana w 1989 roku po 35 latach zawieszenia działalności (narzuconego przez władze PRL) bez wątpienia jest "perłą w koronie polskiej nauki", prowadzi szeroką działalność naukową, organizuje i wspiera badania naukowe.

Tradycyjnie Kapituła przyznała także 10 równorzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOLSKI następującym przedsięwzięciom.

1. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa - projekt "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - TUNEL NA ZAKOPIANCE

3. Gmina Dobczyce - ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO ORAZ ZAMKU DOBCZYCKIEGO

4. Samorząd Województwa Małopolskiego - MAŁOPOLSKA TARCZA HUMANITARNA

5. Samorząd Miasta Krakowa - TRASA ŁAGIEWNICKA

6. Powiat Nowosądecki - BUDOWA HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ przy Zespole Szkół w Marcinkowicach

7. Krakowskie Festiwale o randze europejskiej: MATERIA PRIMA oraz OPERA RARA.

8. DIAGNOSTYKA SA

9. Fundacja PROMYK - ZIELONY DOMEK w Krakowie

10. Samorząd Miasta Tarnowa - remont i modernizacja kamienicy Rynek 4 dla TARNOWSKIEGO PARKU DOŚWIADCZEŃ - PASAŻ ODKRYĆ

Kazimierz Barczyk poinformował, że od 2000 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach Konkursu LIDER MAŁOPOLSKI uhonorowało ponad 230 Laureatów wybitnie zasłużonych swoją działalnością dla rozwoju Krakowa i Małopolski.