Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Samorząd terytorialny fundamentem demokracji

Bezpieczeństwo, energetyka, polityka międzynarodowa - to przewodnie tematy, o których będą dyskutować uczestnicy XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Największa i najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej to w sumie 470 debat z udziałem ponad pięciu tysięcy uczestników z całego świata.

Kazimierz Barczyk był moderatorem panelu "Samorząd terytorialny fundamentem demokracji" (2023-09-05; 14:20 - 15:20).

Paneliści:

Zdzisław Palewicz, Mer, Samorząd Rejonu Solecznickiego, Litwa
Bert Häggblom, Przewodniczący, Parlament Wysp Alandzkich-Lagting, Finlandia
Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska
Łukasz Konarski, Prezydent Miasta Zawiercie, Urząd Miasta Zawiercie, Polska
Leszek Bonna, Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Polska

Teza organizatora:

Możliwość decydowania o kierunkach rozwoju swojej "małej ojczyzny" jest szczególnie zauważalna podczas wyborów samorządowych, gdzie mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór włodarza w swojej miejscowości. W ostatnim czasie coraz częściej stawiane są pytania o granice decentralizacji władzy publicznej.

Tezy moderatora:

Każde państwo na świecie ma prezydenta, premiera lub króla oraz parlament, ale tylko państwa demokratyczne mają rozwinięty samorząd terytorialny, który jest wyznacznikiem fundamentem demokracji.

Model państw Europy Zachodniej łączy demokrację z decentralizacją. Model Europy Wschodniej (Rosja i Azja z Chinami) łączy skrajną centralizację państwa z autorytaryzmem, polityka imperialną i nieprzestrzeganiem standardów demokratycznych.

Decentralizacja państw demokratycznych łączy się również z powszechnym włączaniem obywateli na masowa skalę w konkretną troskę o "małe ojczyzny" i decydowanie o kierunkach ich rozwoju poprzez demokratyczne wybory.

W Europie Zachodniej od lat konkurują pokojowo modele dwóch sąsiednich państw demokratycznych: częściowo zdecentralizowanej Francji z całkowicie zdecentralizowanymi Niemcami, które z każdym rokiem coraz bardziej wygrywają gospodarczo i politycznie.

I. W Unii Europejskiej i NATO standardem jest model demokratyczny zdecentralizowanych państw, ale czy w czasie obecnej wojny (i przyszłych zagrożeń) imperialnej Rosji z Ukrainą (i na Europę) wspieranej przez UE i NATO grozi nam wstrzymanie procesu decentralizacji, szczególnie w państwach przyfrontowych - Polska, Litwa, Finlandia?

II. W globalnym świecie ostro konkurują dwa modele demokratycznej, zdecentralizowanej cywilizacji Zachodu oraz skrajnie scentralizowanego Wschodu Europy i Azji na czele z Chinami (wyjątkiem są Indie) - czy może to wpłynąć w przyszłości na częściową recentralizację Zachodu i w konsekwencji zmniejszenie swobód obywatelskich?

Forum Ekonomiczne - coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywające się od 1992 roku w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą wydarzenia jest Zygmunt Berdychowski, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

**********

Zwieńczeniem trzeciego dnia debat i rozmów XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu była uroczysta gala której kulminacyjnym momentem było wręczenie Nagród  Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 w 3 kategoriach: gmina wiejska, miasto na prawa powiatu i powiat ziemski.

Nagrody wręcał m.in. Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

W kategorii gmina wiejska - Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 otrzymała Pani Małgorzata Pachecka - Wójt Gminy Michałowice.  

W kategorii miasto na prawach - Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa.

W kategorii powiat ziemski - Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 otrzymał Pan Roman Potocki - starosta powiatu Wrocławskiego.

Wydarzeniom  wieczornej gali towarzyszył  koncert Orkiestry NUSO Charków pod dyrekcją Vitalija Liashko.