Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Tytuły Człowieka Roku 2023

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP uchwałami z 6 lutego br. przyznała Tytuły Człowieka Roku 2023 Andrzejowi Poczobutowi oraz prof. Adamowi Strzemboszowi.

Andrzejowi Poczobutowi jako wyraz solidarności i najwyższego uznania dla heroicznej postawy, walki z dyktaturą o godność, wolność i demokrację na Białorusi.

Prof. Adamowi Strzemboszowi jako wyraz uznania i podziękowanie za wkład w budowanie państwa prawa i tworzenie podstaw ustrojowych demokratycznej Polski.

 

 

W mediach:

https://dziennikpolski24.pl/wiezien-polityczny-i-znany-prawnik-nagrodzeni-rozmowa/ar/c15-18298771

https://gazetakrakowska.pl/wiezien-polityczny-i-znany-prawnik-nagrodzeni-rozmowa/ar/c15-18298771

https://krakow.naszemiasto.pl/wiezien-polityczny-i-znany-prawnik-nagrodzeni-rozmowa/ar/c15-9610611