Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wybierz najpopularniejszych wójtów Małopolski!

Po raz dziesiąty "Gazeta Krakowska" oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zapraszają Państwa do wyboru najlepszych wójtów małopolskich gmin.

Laureaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów, zostaną uhonorowani specjalnym tytułem i kapeluszem Wincentego Witosa, przedwojennego premiera i wójta podtarnowskich Wierzchosławic, który jest ideowym patronem naszego konkursu.

- Plebiscyt na najlepszego wójta Małopolski, jaki zaproponowałem redakcji "Gazety Krakowskiej" dziesięć lat temu dla uświetnienia dziesięciolecia odnowienia samorządu lokalnego jako jednorazową imprezę - mówi Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - okazał się tak udany, że trwa do dziś. Sam doczekał się jubileuszu dziesięciolecia.

Nic dziwnego, doroczny konkurs jest na pewno dobrą okazją do oceny bieżących dokonań wójta przez lokalną społeczność.
- Sądzę, że mieszkańcy powinni szczególnie zwrócić uwagę na to, czy ich wójt potrafił sięgnąć po unijne fundusze i jak je wykorzystał dla poprawy życia lokalnej społeczności. W Małopolsce mamy 182 gminy, zachęcam więc wszystkich Czytelników, by głosowali na najpopularniejszych wójtów - zaprasza Kazimierz Barczyk.

Wójtów - kandydatów mogą zgłaszać Czytelnicy. Można to zrobić na kuponie, który drukujemy poniżej. Można też dodatkowo przysłać uzasadnienie, czyli wyliczyć zasługi wójta w 2009 roku. Taki kupon ze zgłoszeniem będzie również zaliczony jako głos poparcia dla zgłoszonego wójta. Ewentualne zapytania w sprawie konkursu można kierować pod numerem tel. 012 6 888 301.

Kupony do głosowania będziemy zamieszczać do soboty 17 października włącznie. Każdy z Państwa może poprzeć gospodarza swojej gminy tyloma głosami, ile kuponów zbierze. Można je przesyłać pod adresem redakcji podanym na kuponie (z dopiskiem "najlepszy wójt") lub przynieść do redakcji w Krakowie (al. Pokoju 3, I piętro).

Na kupony czekamy do 21 października do godz. 12 (w tym czasie kupony muszą być w redakcji, po tym terminie nie będą brane pod uwagę). Wyniki plebiscytu ogłosimy na łamach "Krakowskiej" dzień po uroczystym wręczeniu Witosowych kapeluszy najlepszym wójtom.

Masz dobrego wójta? Zgłoś go do konkursu!

Uwaga! Dla Czytelników biorących udział w plebiscycie, którzy przyślą kupony z uzasadnieniem dla swojego wyboru, mamy nagrody-niespodzianki.

Teresa Brandys
POLSKA Gazeta Krakowska