Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Informacja o wyborach podczas I posiedzenia Zarządu SGM

W dniu 4 XII br. podczas I posiedzenia Zarządu SGM przeprowadzony wybory dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.
 
W dniu 4 XII br. podczas I posiedzenia Zarządu SGM przeprowadzony wybory dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

W dniu 4 XII br. podczas I posiedzenia Zarządu SGM przeprowadzony wybory dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.

Na Wiceprzewodniczących Zarządu SGM wybrani zostali:
Kazimierz Gąsior
Kazimierz Fudala

Na Sekretarza Zarządu SGM wybrany został
Robert Choma

Na Skarbnika Zarządu SGM wybrany został
Jan Wieczorkowski

Na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Małopolski został powołany mgr inż. Jan Wieczorkowski (burmistrz Rabki w pierwszej kadencji samorządu terytorialnego).

Powołano jednocześnie dwóch Wicedyrektorów. Zostali nimi Paweł Stańczyk i Bogumił Ścirko.

Dyrektor Biura pracuje (połowa etatu) w dniach: poniedziałek, wtorek, środa.

Jan Wieczorkowski
Dyrektor Biura SGM