Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Pismo Wicepremiera Słowacji do Kazimierza Barczyka wyrażające przekonanie, że wynik przygotowywanego referendum pozwoli na wspólną relizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.