Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie Andrzeja Iwaszko prezesa Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu za organizację Akcji Podarujmy lato Dzieciom 2016