Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podziękowanie Kazimierza Barczyka za zaproszenie na Jubileuszowe Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie