Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Porządek obrad III Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Małopolski w dniu 6 czerwca 1994 r. w Krakowie