Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Porządek obrad IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski