Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół z obrad XXI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski