Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół z XIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski