Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół z XVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski