Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Protokół z XXII Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gmin Małopolski