Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Budownictwie

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski od lat prowadzą aktywne działania popularyzujące i upowszechniające budownictwo pasywne oraz stosowanie energooszczędnych technologii, zwłaszcza w samorządzie terytorialnym.

Wierzymy, że poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań przy realizacji inwestycji, w tym budynków użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego są naturalnym liderem i przykładem do naśladowania dla społeczności lokalnych, przedsiębiorców.

Jako wieloletni partner Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego serdecznie Państwa zachęcam do udziału w

FORUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO i EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ w BUDOWNICTWIE

które odbędzie się w Poznaniu podczas targów budownictwa BUDMA w dniach 08-09 lutego 2017 r.

Z poważaniem

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

**********