Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jak uzyskać dofinansowanie 75 proc na termomodernizację - spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania 75 % na termomodernizację dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 marca 2017 w godzinach od 10.00 do 14.00 w Krajowym Centrum Budownictwa Zeroenergetycznego w Kokotowie k. Krakowa, ul. Brzozowy Zagajnik 741.

Swoją praktyczną wiedzą podzielą się z Państwem architekci, branżowcy, audytorzy oraz tworzący wnioski o dotację.

PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 - 10:45 Skuteczna termomodernizacja - omówienie w następujących aspektach:

· optymalizacja grubości ocieplenia
· mostki termiczne
· szczelność budynku
· wentylacja mechaniczna: mikroklimat, efektywność pracy, zdrowie człowieka
· wentylacja grawitacyjna: nawietrzaki higrosterowalne, wentylacja mechaniczna wywiewna

10:45 - 11:00 Kontrola poprawności wykonania termomodernizacji (termowizja, próby szczelności, pomiary dotyczące zawartości dwutlenku węgla w powietrzu ) w kontekście konieczności osiągnięcia efektów energetycznych (uczestnicy dodatkowo otrzymają film z przeprowadzoną próbą szczelności i badaniem termowizyjnym budynku demonstracyjnego)

11:00 - 11:30 Audyt energetyczny w aspekcie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie i właściwego rozliczenia projektu

11:30 - 12:00 Omówienie zasad dofinansowania z programu NFOŚiGW

12:00 - 12:30 Nowe technologie i materiały w poprawie efektywności energetycznej

12.30 - 14.00 Konsultacje indywidualne (osoby zainteresowane proszone są o zabranie posiadanej dokumentacji technicznej przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w wersji papierowej lub elektronicznej)

Szczegóły oferty dofinansowania:

· Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

· Dofinansowanie na termomodernizację do 75% kosztów kwalifikowanych

· Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: 3 mln PLN.

· Termin składania wniosków: od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r

· Cel programu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków o co najmniej 25%

· Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru: spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085)

· Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu: Zgodnie z regulaminem konkursu są to: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących; budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego

· Więcej informacji http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,972,300-mln-zl-na-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html

Instytut Doradztwa Sp. z o .o. składa ofertę na opracowanie wniosku o dofinansowanie (wniosek wraz z wszystkimi załącznikami) oraz audytu energetycznego w ramach programu z NFOŚiGW. Instytut Doradztwa jest koordynatorem Klastra Zrównoważona Infrastruktura, uznanego przez Ministra Rozwoju za Krajowy Klaster Kluczowy - jedyny w Polsce wyróżniony klaster z obszaru budownictwa zrównoważonego i efektywności energetycznej.

Formularz zgłoszenia >>>