Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Konferencja: Dziedzictwo Jana Pawła II w projektach turystycznych