Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny - konferencja