Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

XXV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski