Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

  ZAKOŃCZONY

Badanie aktywności polskich i polonijnych organizacji pozarządowych w Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie

ZAPROSZENIE DO BADANIA ANKIETOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. "ROZWÓJ KOMPETENCJI ORGANIZACJI POLSKICH I POLONIJNYCH NA WSCHODZIE KLUCZEM DO ROZWOJU WSPÓŁPRACY Z POLSKĄ"

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele polskich oraz polonijnych organizacji i instytucji,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza obecnej kondycji organizacyjnej, obszarów działalności polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie oraz ich potrzeb w zakresie rozwoju współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Badanie jest elementem projektu pt. "Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską" współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt ma za zadanie podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych dotyczących zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich z partnerami z Polski.

Wyniki badania posłużą do opracowania raportu na temat kondycji polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie, ich potrzeb oraz uwarunkowań rozwoju ich współpracy z partnerami w Polsce. Raport przekazany zostanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych w Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie oraz organizacji pozarządowych w Polsce.

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy uzupełnić i odesłać załączoną ankietę. Ankiety (uzupełnione w języku polskim) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: amierzwa(at)sgpm.krakow.pl lub fax-em pod nr: 0048 12 421 74 65 do dnia 15 czerwca 2015 r.

ankieta, plik docx >>>

ankieta plik pdf >>>