Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Sprawozdanie

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z działalności od czerwca 2010 do maja 2011.

plik doc >>>