Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza szczególnie polskie gminy, powiaty i województwa do udziału we wspólnej Akcji Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi: Paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Celem Akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi oraz tych, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin. Pomoc zakłada opiekę ze strony konkretnej polskiej rodziny lub grupy osób, firm, instytucji i partnerów Akcji nad rodziną białoruską w postaci np.:
- pomocy materialnej np.: paczki z żywnością i ubraniami - mogą być przesyłane bezpośrednio przez darczyńców lub ze środków wpłacanych przez darczyńców i zgromadzonych przez organizatorów Akcji na specjalnym subkoncie SGiPM: 33 1060 0076 0000 3300 0030 37 69 z dopiskiem "Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi" ;
- przyjmowania dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce;
- pomocy w zakupie artykułów szkolnych, książek, pomocy naukowych, nauczaniu języka polskiego.

Osoby obdarowywane na Białorusi na własne życzenie mogą być anonimowe, aby uniknąć dodatkowych szykan ze strony władz białoruskich. Ich nazwiska w takim wypadku będą tylko znane organizatorom Akcji w Polsce i partnerom po stronie białoruskiej.

Partnerem głównym ze strony białoruskiej jest Komitet Pomocy Represjonowanym przy Ruchu "Za Swabodu" Aleksandra Milinkiewicza. Ponadto partnerami mogą być: parafie katolickie i wspólnoty innych wyznań w Polsce i na Białorusi, organizacje pozarządowe, społeczne i partie polityczne w Polsce i na Białorusi, samorządy terytorialne i zawodowe w Polsce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, media (gazety w Polsce, Radio Svoboda, telewizje i stacje radiowe), środowiska i organizacje Polonii.

Uważamy, że nadszedł czas spłaty, przez nasze społeczeństwo długu, który został zaciągnięty w czasach kiedy to my otrzymywaliśmy paczki i różnego rodzaju inną pomoc jako prześladowani i jej potrzebujący w czasach Solidarności stanu wojennego.
Nadszedł czas, abyśmy to my pomogli innym potrzebującym, dlatego wzywamy do solidarnościowego działania na rzecz prześladowanych na Białorusi. Na początek biorąc pod uwagę zbliżający się okres świąteczny mogłyby to być paczki świąteczne które zainteresowani posyłaliby na adresy rodzin prześladowanych za swoje poglądy i działania.

Nasze Stowarzyszenie dysponuje adresami tych rodzin na Białorusi które otrzymaliśmy od Pani Iny Kulej, żony Aleksandra Milinkiewicza, kandydata zjednoczonej opozycji na prezydenta Białorusi w poprzednich wyborach.

Apelujemy, żeby wszyscy do których dotrze ten list rozpropagowali tę idę w swoich środowiskach, aby nie pozostali na niego obojętni aby rodziny opozycjonistów na Białorusi, tak jak kiedyś podobne rodziny w Polsce mogły poczuć w te Święta, że nie są same i że są ludzie dobrej woli obok, w sąsiednim kraju, którzy rozumieją ich sytuacje i nie pozostają na nią obojętni.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 4 grudnia 2007 r.