Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

APEL
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie adaptacji budynku dla nowej siedziby
Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do Zarządu Województwa Małopolskiego o wpisanie do projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2011 ok. 30 milionów złotych na adaptację budynku dla nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie oraz o uchwalenie tych funduszy przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie-Witkowicach pełni bardzo ważną funkcje dla mieszkańców Małopolski świadcząc usługi medyczne w zakresie okulistyki. Specjalistyczne leczenie pacjentów z wadami wzroku i chorobami oczu prowadzone jest na wysokim poziomie z zastosowaniem nowoczesnej diagnostyki i metod leczenia operacyjnego, zachowawczego oraz kompleksowej rehabilitacji.

Rocznie Szpital przyjmuje ponad 5500 pacjentów, wykonuje ponad 4 300 operacji i ponad 22 tysiące porad specjalistycznych.

Wojewoda Małopolski w połowie 2009 r. przekazał w formie darowizny dla Szpitala budynek dawnego hotelu robotniczego na Wzgórzach Krzesławickich w Nowej Hucie. Nieużytkowany budynek ma pięć kondygnacji i ponad 4,7 tys. metrów kwadratowych powierzchni.

Sejmik Województwa Małopolskiego na wniosek Zarządu wprowadził zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, w którym przeznaczono zaledwie 2 mln złotych na przygotowanie nowej siedziby dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie.

Szpital w Witkowicach musi opuścić dotychczasową siedzibę do końca 2011 r., zwracając ją właścicielowi - Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Marek Fryźlewicz
Sekretarz Zarządu SGiPM
Burmistrz Nowego Targu

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 22 września 2010 r.