Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel

APEL
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

w sprawie

PROPOZYCJI ZMNIEJSZENIA REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ

Samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski apelują do Rządu RP o pozostawienie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na poziomie 0,6% wobec planowanego zmniejszenia do poziomu 0,25%.

Pieniądze z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wspomagają jednostki samorządu terytorialnego w realizacji bieżących napraw, remontów oraz niwelowanie skutków zdarzeń losowych, dotyczących obiektów szkolnych, co jest niezmiernie istotne w przypadku Małopolski, gdzie ubiegłoroczna powódź spowodowała duże zniszczenia również w szkołach, co wiązało się z koniecznością wykonania nagłych remontów.

Ponadto rok 2012 będzie dla samorządów związany z nakładami inwestycyjnymi wynikającymi z poddaniem obowiązkowi edukacyjnemu sześciolatków. Także inne zadania powierzane samorządom związane z trudnymi do przewidzenia kosztami mogą negatywnie wpłynąć na sytuacje finansową JST.

Znaczące zmniejszenie dostępnych środków z ponad 220 mln zł do 100 mln zł (o ponad połowę) negatywnie wpłynie na realizację obowiązków samorządów, jako organów prowadzących szkoły.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż od lat zgłaszane potrzeby JST są znacznie większe niż środki pozostające w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej w ramach rezerwy.

Pozostawienie rezerwy na obecnym poziomie pozwoli JST na realizację powierzonych zadań oświatowych oraz ubieganie się o środki zewnętrzne związane z realizacją nowych zadań, w tym inwestycyjnych.

Marek Fryźlewicz 
Sekretarz Zarządu SGiPM
Burmistrz Nowego Targu

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 13 lipca 2011

**********

apel, plik pdf >>>