Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel WZC SGiPM

Apel
XXV Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
w sprawie budowy w Krakowie Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Samorządów Województwa Małopolskiego i Krakowa z apelem o utworzenie w Krakowie Centrum Nauki na wzór amerykańskiego Exploratorium i warszawskiego Centrum Nauki, które odwiedziło już ponad milion osób.

Osiągnięcia naukowe Mikołaja Kopernika powinny być znamienitą przesłanką do inwestowania w krakowską naukę i jej wspaniałą wielowiekową historię. Studia najsłynniejszego ucznia Akademii Krakowskiej, ponad pięćset lat temu (1491-1495) do dziś są powodem do chwały tej najstarszej polskiej uczelni, a zarazem jednej z najstarszych w Europie.

Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika powinno tworzyć i udostępniać interaktywne urządzenia i eksponaty, umożliwiające zwiedzającym samodzielne przeprowadzenie doświadczeń lub obserwacji, rozwijanie zainteresowań nauką i kulturą poprzez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań, eksploracji i doświadczeń.

Dzięki Centrum dzieci i młodzież będą miły możliwości wyjaśniania, jak ludzka wiedza może być wykorzystana dla rozwoju społeczeństwa. Centrum będzie wspierało i uzupełniało szkolne programy nauczania dla uczniów szkół różnego szczebla i tworzyło zaplecze edukacyjne. To w końcu wspaniała okazja do popularyzacji polskiej nauki w kontekście dokonań nauki światowej.

Według PKP SA w Krakowie po uruchomieniu podziemnego dworca kolejowego obecny, wybudowany w połowie XIX wieku neogotycki budynek dworca zostanie wystawiony na sprzedaż. Piękny, oryginalny budynek publiczny znajduję się w doskonałej lokalizacji, zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i całego województwa. W centrum lokomocyjnym województwa, w odległości 100 metrów od dworca przebiegają główne linie tramwajowe, pod dworcem przebiega linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, a obok znajduje się Regionalny Dworzec Autobusowy.

Apelujemy o pozyskanie (poprzez kupno, zamianę lub komunalizację) tego atrakcyjnego budynku i terenu, a następnie utworzenie w nim Centrum Nauki w Krakowie. Jeśli nie podejmiemy wspólnych działań w sprawie pozyskania tego budynku na tak prestiżowy cel, zostanie on zapewne zagospodarowany na cele komercyjne.

Stowarzyszenie apeluje do uczelni krakowskich na czele z Uniwersytetem Jagiellońskim o powołanie we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademią Umiejętności, Polską Akademią Nauk oraz Samorządami Województwa Małopolskiego i Krakowa Komitetu Organizacyjnego i Honorowego, którego zadaniem będzie przygotowanie koncepcji i realizacja CNwK.

To Kraków i Małopolska stworzyły warunki dla rozwoju Mikołaja Kopernika - jednego z największych uczonych w historii świata, czas abyśmy ucząc się na historii uczynili to samo.

Zofia Oszacka
Przewodnicząca XXV WZC SGiPM

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków, 12 czerwca 2012 r.

*********